ZPSP ZPSP E-dziennik Kontakt Mapa strony
 


II ETAP
PRZEGLĄDU
WEWNĄTRZ-
SZKOLNEGO
Z RYSUNKU,
MALARSTWA
I RZEŹBY
Katowice 2019

Katowice 2010

Katowice 2012
galeria 1,
galeria 2

Katowice 2013

Katowice 2015
relacja
galeria

Katowice 2016

Katowice 2017

Katowice 2018


IV ETAP PRZEGLĄDU WEWNĄTRZSZKOLNEGO:
- wytypowani uczniowie przygotowują prezentację prac wyłonionych z etapu szkolnego z dwóch dziedzin spośród rysunku, malarstwa i rzeźby;
- przygotowania do udziału w Ogólnopolskim Przeglądzie z Rysunku, Malarstwa i Rzeźby w Katowicach od 15 do 16 marca 2019 roku.III ETAP PRZEGLĄDU WEWNĄTRZSZKOLNEGO
Z RYSUNKU, MALARSTWA I RZEŹBYW dniu 2 marca 2019 roku odbył się w „Łódzkim Plastyku” trzeci etap przeglądu z rysunku, malarstwa i rzeźby. Był to już ostatni sprawdzian umiejętności uczniów. W efekcie wybrano trzy osoby, które w dniach 15-16 marca br. w Katowicach będą reprezentować Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. T. Makowskiego w czasie Ogólnopolskiego Przeglądu z Rysunku, Malarstwa i Rzeźby.

Zapraszamy do foto-relacji ...więcej

Do drugiego etapu dopuszczono dwunastu uczniów, którzy szlifowali umiejętności pod kierunkiem swoich nauczycieli. 1 marca br. młodzież pracowała na sali gimnastycznej, realizując prace z rysunku i malarstwa oraz w pracowni rzeźby – wykonując rzeźbę głowy w skali zbliżonej do 1:1. Był to swego rodzaju test, podczas którego uczniowie tworzyli bez pomocy opiekuna – bez jego korekt czy podpowiedzi. Pracowali osiem godzin, ponieważ tyle trwa przegląd w Katowicach. Dzięki temu „ćwiczeniu” można było się przekonać, czy uczniowie radzą sobie w sytuacjach stresowych. Ważne stało się także sprawdzenie, czy potrafią działać samodzielnie, wykazując się koncentracją, decyzyjnością i dyscypliną.

***

Po dwóch etapach przeglądów wewnątrzszkolnych, które odbyły się w dniach – 2 lutego 2019 roku (drugi przegląd) oraz 2 marca 2019 roku (trzeci przegląd) – komisja powołana przez Dyrektora szkoły podjęła decyzję o wytypowaniu trzech uczniów do dalszych zmagań.

Przewodnicząca komisji:
mgr Katarzyna Paliwoda, dyrektor ZPSP im. T. Makowskiego.

Członkowie komisji:
mgr Paweł Nowakowski, wicedyrektor ds. artystycznych;
mgr Grażyna Olczyk;
mgr Marlena Szymczyk;
mgr Joanna Kierzkowska-Kłys;
mgr Agnieszka Wesołowska;
mgr Piotr Izydorczyk;
mgr Wiesław Budziejewski.

Konsultacja i doradztwo:
prof. dr hab. Janusz Czumaczenko,
    kierownik Pracowni Rzeźby i Kreacji Przestrzeni ASP im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi;
dr Jacek Galewski,
    Wydział Malarstwa i Rysunku (pracownia rysunku progresywnego)
    ASP im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi.

Podjęto decyzję, że szkołę reprezentować będą następujące uczennice:

Maria Szczygieł, kl. IIIA LP
– malarstwo i rysunek (nauczyciel prowadzący: mgr Grażyna Olczyk);
Weronika Szachniewicz, kl. V OSSP
– rysunek i malarstwo (nauczyciel prowadzący: mgr Piotr Izydorczyk);
Oliwia Majewska, kl. V OSSP
– rzeźba i malarstwo (nauczyciel prowadzący: Joanna Kierzkowska-Kłys (rzeźba)
i mgr Piotr Izydorczyk – malarstwo).

***

Dyrekcja szkoły dziękuje nauczycielom za przygotowanie uczniów do przeglądu i życzy młodym „artystom” sukcesu w czasie twórczej rywalizacji w Katowicach.Paweł Nowakowski
Karolina Woszczyk
I ETAP PRZEGLĄDU WEWNĄTRZSZKOLNEGO
Z RYSUNKU, MALARSTWA I RZEŹBY


Przegląd Wewnątrzszkolny odbył się w dniu 2 stycznia 2019 r. Stanowi on swego rodzaju „preeliminacje” do Ogólnopolskiego Przeglądu, który odbędzie się w Katowicach w dniach od 15 do 16 marca br. Do II etapu zostali zakwalifikowani uczniowie wytypowani przez nauczycieli rysunku, malarstwa i rzeźby. W czasie I etapu uczniowie przedstawili prace będące efektem realizacji programu nauczania artystycznego.

Ocenie podlegały prace:
- trzy rysunki studyjne postaci (w formacie B1) oraz 10 szkiców o różnorodnej tematyce (technika dowolna);
- trzy prace malarskie przedstawiające martwą naturę (w formacie 50 cm x 70 cm, 70 cm x 100 cm, technika dowolna);
- jedna praca rzeźbiarska przedstawiająca studium głowy w wielkości zbliżonej do naturalnej (rzeźba w glinie);
- plansza z dokumentacją fotograficzną dwóch innych prac o tematyce dowolnej.

W II etapie przeglądu uczestniczyło 30 uczniów z następujących klas: V OSSP, IIIA LP oraz IIIB LP. Prezentowane prace oceniała komisja powołana przez Dyrektora szkoły.

Skład komisji:
- przewodnicząca: p. Katarzyna Paliwoda, dyrektor szkoły;
- członkowie: p. Paweł Nowakowski, wicedyrektor ds. artystycznych, p. Grażyna Olczyk, p. Marlena Szymczyk, p. Joanna Kierzkowska-Kłys, p. Agnieszka Wesołowska, p. Piotr Izydorczyk oraz p. Wiesław Budziejewski.

Konsultacja i doradztwo:
- prof. dr hab. Janusz Czumaczenko, kierownik Pracowni Rzeźby i Kreacji Przestrzeni w Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi;
- dr Jacek Galewski, Wydział Malarstwa i Rysunku (pracownia rysunku progresywnego) Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi;
- mgr Józef Panfil, artysta-malarz, Ambasador Łódzkiego Plastyka.

Komisja po obejrzeniu ponad 480 prac wytypowała do III etapu Przeglądu Wewnątrzszkolnego 11 uczniów.

Pracownie:
1. Anna Walczak, kl. IIIA LP gr. 1
– rysunek i malarstwo (p. Grażyna Olczyk), rzeźba (p. Joanna Kierzkowska-Kłys);
2. Ewelina Czapla, kl. IIIA LP gr. 2
– rysunek i malarstwo (p. Marlena Szymczyk), rzeźba (p. Agnieszka Wesołowska);
3. Oliwia Majewska, kl. V OSSP gr. 1
– rysunek i malarstwo (p. Piotr Izydorczyk), rzeźba (p. Joanna Kierzkowska-Kłys);
4. Alicja Świątczak, kl. V OSSP gr. 2
– rysunek i malarstwo (p. Paweł Nowakowski), rzeźba (p. Agnieszka Wesołowska);
5. Kacper Kwiatkowski, kl. V OSSP gr. 1
– rysunek i malarstwo (p. Piotr Izydorczyk), rzeźba (p. Joanna Kierzkowska-Kłys);
6. Adrianna Krajewska, kl. IIIA LP gr. 1
– rysunek i malarstwo (p. Grażyna Olczyk), rzeźba (p. Joanna Kierzkowska-Kłys);
7. Aleksandra Żuk, kl. IIIB LP gr. 1
– rysunek i malarstwo (p. Wiesław Budziejewski);
8. Weronika Szachniewicz, kl. V OSSP gr. 1
– rysunek i malarstwo (p. Piotr Izydorczyk);
9. Maria Szczygieł, kl. IIIA LP gr. 1
– rysunek i malarstwo (p. Grażyna Olczyk);
10. Anna Kulak, kl. IIIB LP gr. 1
– rysunek i malarstwo (p. Wiesław Budziejewski);
11. Marcelina Zawadowska, kl. IIIB LP gr. 2
– rysunek i malarstwo (p. Wiesław Budziejewski), rzeźba (p. Agnieszka Wesołowska).Ferie zimowe – plan:
a) 11-15 lutego 2019 roku – możliwość pracy uczniów wytypowanych do kolejnego etapu w celu realizacji prac z rysunku, malarstwa lub rzeźby w terminie ustalonym z nauczycielem prowadzącym i dyrekcją szkoły;
b) 27 lutego 2019 roku (środa) – sala gimnastyczna/pracownia rzeźby – w godzina od 800 do 1600 sprawdzian umiejętności artystycznych, manualnych i warsztatowych (praca na żywo, bez korekt i uwag, według ustalonych założeń).

W III etapie Przeglądu Wewnątrzszkolnego biorą udział uczniowie wytypowani w ramach II etapu:
a) 1 marca 2019 roku (piątek) – przygotowanie prac do przeglądu – sala gimnastyczna – godz. 15.30;
b) 2 marca 2019 roku (sobota) – praca komisji i konsultantów – sala gimnastyczna – godz. 10.00 – ocena prac, typowanie sześciu uczniów, którzy będą reprezentować szkołę w poszczególnych dziedzinach (rysunek, malarstwo, rzeźba) w II etapie Makroregionalnym na Ogólnopolskim Przeglądzie z Rysunku, Malarstwa i Rzeźby w Katowicach od 15 do 16 marca 2019 roku;
c) 4 marca 2019 roku (poniedziałek) – demontaż ekspozycji prac, sala gimnastyczna – godz. 9.00.

Uwagi:
1. Uczniowie, którzy nie zostali wytypowani do kolejnych etapów Przeglądu Wewnątrzszkolnego, mogą brać udział we wszystkich działaniach artystycznych prowadzonych według harmonogramu.
2. Uczniowie mają prawo uczestniczyć w rywalizacji twórczej zmierzającej do zakwalifikowania do II etapu makroregionalnego i reprezentowania szkoły na Ogólnopolskim Przeglądzie z Rysunku, Malarstwa i Rzeźby w Katowicach.
3. Prace uczniów zrealizowane podczas przygotowań do II i III etapu przeglądu zostaną nagrodzone ocenami cząstkowymi, a wysiłek i zaangażowanie punktami z zachowania.

***

Podziękowania dla wszystkich nauczycieli rysunku, malarstwa i rzeźby, którzy przygotowali uczniów do kolejnych etapów przeglądów. W szczególności dla tych, których wychowankowie zakwalifikowali się dalej. Podziękowania dla uczniów za ich starania i zaangażowanie.


Paweł Nowakowski
Karolina Woszczyk