ZPSP ZPSP E-dziennik Kontakt Mapa strony
 


Studio 03

"Scena plastyczna
to teatr wizualny,
funkcjonujący
w obszarach zagadnień:
koloru, dźwięku i ruchu."

historia
osiągnięcia
galeria:
- przenikanie
- spektakl
recenzja
kontakt   


Istnieje od 1990 roku w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych, następnie Ogólnokształcącej Szkole Sztuk Pięknych, a obecnie Zespole Państwowych Szkół Plastycznych im. T. Makowskiego w Łodzi przy ul. Gandhiego 14.

Założycielem Studio 03 i jego kierownikiem artystycznym jest nauczyciel szkoły, artysta plastyk, Paweł Nowakowski.

Od początku formowania zespołu stopniowo kształtował się jego własny wizerunek wypowiedzi artystycznej. Dotyczyć to miało takich dziedzin, jak: malarstwo, rysunek, fotografia, rzeźba, muzyka, wkomponowanych w różne warstwy przestrzenne. Pierwsze spektakle były kameralnymi etiudami, w których kształtowała się forma plastyczna, określająca klimat tworzonego spektaklu.

Powstałe Studio 03 działa w ramach zajęć pozalekcyjnych, jego charakter i przesłanie dotyczy programu edukacyjnego bardzo ważnego dla szkoły o profilu artystycznym. Spektakle tworzą uczniowie, oni są głównymi bohaterami każdego przedstawienia. Scena plastyczna to teatr wizualny, funkcjonujący w obszarach zagadnień: koloru, dźwięku i ruchu. Każdy przygotowany spektakl jest koncepcją zdarzeń plastycznych, dążących do stworzenia uniwersalnej wypowiedzi, przy odejściu od słowa i fabuły. Z opracowanej formy obrazu wynikają treści, które są reakcją na problemy związane z umiejscowieniem człowieka i jego rzeczywistości. Temat jest tylko sygnałem przekazu myśli i ma dawać widzowi swobodę własnej interpretacji.

Jest on odniesieniem do takich zjawisk, jak: cisza, bezwzględność, chaos, rytm, emocja. Dramaturgia spektaklu opiera się na grze form, zmianach klimatu, ekspresji zaistniałych scen, grafice obrazu, rytmu, dźwięku, aktywności ruchu, impresjach kolorystycznych zespolonych w konstruowanych plamach przestrzeni. Każdy z wymienionych elementów spektaklu jest ważny jak rola aktora.

Scena plastyczna zaprezentowała już 12 spektakli, około 80 występów w Polsce, Francji, Anglii oraz Niemczech, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia na festiwalach, w konkursach i przeglądach.