ZPSP ZPSP E-dziennik Kontakt Mapa strony
 


Policealne
Studium
Plastyczne

ZAWIESZONE   


szkoła dwuletnia dla absolwentów liceum ogólnokształcącego (nie wymagane jest Świadectwo Dojrzałości)

słuchacze kształcą się w systemie semestralnym (cztery semestry)

specjalności:

  • techniki scenograficzne - modelatorstwo i dekoratorstwo

    w czasie zajęć, w ramach tej specjalizacji, uczniowie kształcą umiejętność projektowania i realizacji elementów plastycznych o charakterze scenograficznym i dekoracyjnym. W oparciu o poznawane zagadnienia ogólnoplastyczne oraz poznawane specyficzne zagadnienia z zakresu technik scenograficznych, opracowują własne oraz zadane projekty. Projektują i wykonują rekwizyty, dekoracje, stroje dla przedstawień w teatrze, filmie, telewizji, reklamie oraz przedstawień w przestrzeni publicznej. Poznają możliwości i ograniczenia w tej specjalności artystycznej. W czasie procesu edukacyjnego otrzymują niezbędne podstawy do kontynuowania nauki na wyższych uczelniach oraz uczestnictwa w kształtowaniu szeroko pojętej kultury.


  • Szkoła składa się z 2 oddziałów (I rok, II rok) – około 20 słuchaczy na roku.
    Niektóre zajęcia odbywają się z podziałem na grupy. Słuchacze I roku odbywają praktyki (2 dni w tygodniu przez cały rok) w pracowniach dekoratorstwa łódzkich teatrów w ramach specjalności artystycznej. Każdy słuchacz posiada indeks, w którym odnotowywane są zaliczenia poszczególnych przedmiotów.
    Dla słuchaczy I roku Studium odbywają się plenery malarskie. Słuchacze Studium mają prawo do przystąpienia do egzaminów wstępnych na wyższą uczelnię po ukończeniu cyklu kształcenia, a także w trakcie przerwy letniej.