ZPSP ZPSP E-dziennik Kontakt Mapa strony
 


Biblioteka

godziny otwarcia:

PN:
WT:
ŚR:
CZ:
PT:
11.00 - 17.00
9.30 - 15.30
8.00 - 14.00
9.30 - 15.30
9.30 - 15.30
  


1. W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna.

2. Z biblioteki mają prawo korzystać:
- uczniowie Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych,
- nauczyciele,
- pozostali pracownicy szkoły,
- słuchacze Policealnego Studium Plastycznego w Łodzi,
- rodzice.

3. Biblioteka w Zespole Państwowych Szkół Plastycznych współpracuje z rodzicami w następujących płaszczyznach:
- rodzice mogą w bibliotece zapoznać się z podstawowymi dokumentami prawnymi, w oparciu o które funkcjonuje szkoła,
- za pośrednictwem Rady Rodziców przekazać środki finansowe.

4. Biblioteka szkolna współpracuje z następującymi bibliotekami:
- Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego,
- Biblioteka Akademii Sztuk Pięknych,
- Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna im. prof. T. Kotarbińskiego,
- Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im Marszałka J. Piłsudskiego,
- biblioteki rejonowe.

5. Zadania nauczyciela bibliotekarza stanowią załącznik do Statutu:
- gromadzenie, opracowywanie, konserwacja oraz selekcja zbiorów,
- tworzenie i modernizowanie warsztatu informacyjno-wychowawczego biblioteki,
- rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów,
- organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną,
- sporządzanie raportu z badań losów absolwentów na podstawie danych dostarczonych przez wychowawcę,
- planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć w zakresie edukacji czytelniczej i medialnej,
- sprawowanie opieki nad Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej,
- uzgadnianie przynajmniej raz w roku stanu majątkowego z księgowością Zespołu.


1 2 3 4 5