ZPSP ZPSP E-dziennik Kontakt Mapa strony
 


Rada Rodziców
- skład osobowy

sprawozdania

działalność

numer konta

dokumenty
  


Skład Rady Rodziców
przy Zespole Państwowych Szkół Plastycznych
im. T. Makowskiego w Łodzi:

przewodniczący:
- Anna Bartczak

v-ce przewodnicząca:
- Izabela Pogracka-Michalak

sekretarz:
- Agnieszka Jacewicz

skarbnik:
- Katarzyna Pajor

członkowie prezydium:
- Monika Modlewska, Paulina Szachnowska, Karolina Kołodziejska

komisja rewizyjna:
- Danuta Stachura, Zbigniew Jędrzejewski, Lidia Alagierska

II osoba upoważniona do konta
- Anna Bartczak, Katarzyna Pajor