ZPSP ZPSP E-dziennik Kontakt Mapa strony
 


Dyrektorzy
  


dyr. Ludwik Tyrowicz

15.10.1945.-31.12.1953.

dyr. Anna Szczęsna Kabacińska

dyr. Witold Jóźwiak

01.09.1956.-31.08.1958.

dyr. Zofia Machejkowa
zastępca: Eugeniusz Bożyk
zastępca: Zuzanna Jackowska

01.09.1958.-31.01.1967.
15.11.1961.-01.06.1964.
01.09.1964.-31.08.1968.

dyr. Władysław Jagoda
zastępca: Zuzanna Jackowska
zastępca: Jadwiga Oleś

01.02.1967.-31.08.1970.
01.09.1967.-31.08.1968.
01.09.1968.-31.08.1970.

dyr. Jadwiga Oleś
zastępca: Adam Więckowski
zastępca: Barbara Osińska

01.09.1970.-31.08.1973.
01.09.1970.-31.08.1972.
01.09.1972.-31.08.1973.

dyr. Bernard Andrys
zastępca: Władysław Kowalczyk

01.09.1973.-30.11.1985.
01.09.1973.-31.08.1985.

p. o. dyr. Władysław Kowalczyk

01.09.1985.-30.11.1985.

dyr. Jacek Szkurłat
zastępca: Witold Justyna

01.12.1985.-31.08.1991.
01.01.1986.-31.08.1991.

dyr. Witold Justyna
zastępca: Jacek Szkurłat
zastępca: Anna Rżanek
zastępca: Paweł Nowakowski

01.09.1991.-31.05.2002.
01.09.1991.-31.08.1996.
01.09.1996.-31.08.2001.
01.10.2001.-31.07.2002.

dyr. Piotr Izydorczyk
zastępca: Magdalena Sierakowska
zastępca: Elżbieta Ździebło

01.06.2002.-28.02.2005.
01.08.2002.-31.08.2004.
01.08.2004.-28.02.2005.

p. o . dyr. Elżbieta Ździebło
p. o. zastępca: Grażyna Olczyk

01.03.2005.-2006
01.05.2005.-2006

dyr. Elżbieta Ździebło
zastępca: Grażyna Olczyk

2006-2007
2006-2007

dyr. Marcin Walicki
zastępca: Grażyna Olczyk
zastępca: Izabela Wolińska
zastępca: Jacek Vogel
zastępca: Marlena Szymczyk
zastępca: Paweł Nowakowski
zastępca: Izabela Zielińska

2007-2016
2007-2008
2011-2017
2007-2013
2013-2014
2014-2016
2016

p. o. dyr. Anna Perlińska
zastępca: Izabela Wolińska
zastępca: Paweł Nowakowski

2016-2017
2016-2017
2016-2017

dyr. Katarzyna Paliwoda
zastępca: Małgorzata Pilżys
zastępca: Urszula Korbaczyńska-Kowalska
zastępca: Paweł Nowakowski

2017-...
2021-...
2017-2021
2017-2020