ZPSP ZPSP E-dziennik Kontakt Mapa strony
 


Kadra

Zespołu
Państwowych
Szkół
Plastycznych
  

dyrektor ZPSP:
v-ce dyrektor ds ogólnokształcących:
kierownik sekcji artystycznej:

mgr Katarzyna Paliwoda
mgr Małgorzata Pilżys
mgr Agnieszka Sowińska

nauczyciele przedmiotów plastycznych:

nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących:

rysunek/malarstwo:
mgr Halina Chrapowicka-Ołubek
mgr Grażyna Olczyk
mgr Marlena Szymczyk
mgr Piotr Izydorczyk
mgr Paweł Nowakowski

specjalność artystyczna:
mgr Jacek Vogel
mgr Tomasz Ciechanowski
mgr Piotr Izydorczyk
mgr Anna Czekay
mgr Jolanta Mastalerz
mgr Żaneta Widera-Kondraciuk
mgr Aleksandra Hetich
mgr Izabela Zielińska

podstawy projektowania:
mgr Jolanta Mastalerz
mgr Żaneta Widera-Kondraciuk
mgr Piotr Izydorczyk
mgr Anna Czekay
mgr Magdalena Modrzejewska

projektowanie multimedialne:
mgr Jolanta Mastalerz
mgr Żaneta Widera-Kondraciuk

rzeźba:
mgr Joanna Kierzkowska-Kłys
mgr Tatiana Kamińska

podstawy fotografii i filmu:
mgr Izabela Zielińska
mgr Tomasz Ciechanowski

historia sztuki:
mgr Agnieszka Sowińska
mgr Anna Więckowska-Kowalska

język polski:
mgr Małgorzata Urbaniak
mgr Izabela Wolińska
mgr Karolina Woszczyk

język niemiecki:
mgr Urszula Korbaczyńska-Kowalska

język angielski:
mgr Aneta Salamonowicz
mgr Aleksandra Kępczyńska
mgr Maria Cielecka
mgr Aneta Maciejewska-Jakś

język francuski:
mgr Anna Perlińska
mgr Karolina Wijata

biologia:
mgr Danuta Michałowska-Wasiak

chemia:
mgr Danuta Michałowska-Wasiak

edukacja dla bezpieczeństwa:
mgr Małgorzata Pilżys

geografia:
mgr Elżbieta Kacprzak

fizyka:
mgr Emilia Niedziałek

historia:
mgr Małgorzata Pilżys
dr Katarzyna Skotnicka

informatyka:
mgr Magdalena Modrzejewska
mgr Katarzyna Paliwoda

matematyka:
mgr Ewa Morawska
mgr Anna Papiernik-Zgórniak

muzyka:
mgr Sławomir Germaniuk

podstawy przedsiębiorczości:
mgr Elżbieta Kacprzak

WOS:
dr Katarzyna Skotnicka

W-F:
mgr Justyna Baińska
mgr Michał Baiński
mgr Robert Szwarc

religia:
Magdalena Rzadkowolska

etyka:
mgr Małgorzata Pilżys

pedagog szkolny:
mgr Anna Więckowska-Kowalska

bibliotekarz:
mgr Izabela Wolińska
mgr Magdalena Rzadkowolska