ZPSP ZPSP E-dziennik Kontakt Mapa strony
 


Liceum
Plastyczne
  Państwowe
Liceum
Sztuk
Plastycznych


Liceum Plastyczne - szkoła czteroletnia dla absolwentów szkół gimnazjalnych

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych - szkoła pięcioletnia dla absolwentów szkół podstawowych

specjalności:

 • specjalność: techniki graficzne, specjalizacja: projektowanie graficzne

  Projektowanie graficzne to jedna ze specjalizacji specjalności artystycznej o nazwie: Techniki graficzne występujące wcześniej pod nazwami Reklama wizualna oraz Techniki graficzne. Należy do dziedziny grafiki reklamowej i wydawniczej oraz reklamy wizualnej. Wpływa na kształtowanie przestrzeni publicznej i świadomości estetycznej społeczeństwa. Uzyskana w tym zakresie wiedza ma charakter kluczowy i interdyscyplinarny, koreluje z wieloma przedmiotami w kształceniu plastycznym. Absolwent po zakończeniu edukacji z projektowania graficznego jest przygotowany do podjęcia pracy w zawodzie lub kontynuacji na poziomie akademickim.
  W trakcie zajęć z technik graficznych uczniowie kształcą umiejętność projektowania graficznego w dwóch wymiarach. Specjalność ta umożliwia poznanie zagadnień artystycznych z zakresu liternictwa, typografii. Uczeń poznaje zasady projektowania grafiki wystawienniczej - np.: katalogów, folderów, a także z zagadnień grafiki reklamowej - np.: plakatów, prospektów. Poznaje również zagadnienia związane z przygotowaniem i obróbką cyfrową do druku.


 • specjalność: formy użytkowe - wzornictwo, specjalizacja: projektowanie wyrobów artystycznych

  Projektowanie wyrobów artystycznych to jedna ze specjalizacji specjalności artystycznej o nazwie: Formy użytkowe – wzornictwo. Jego specyfikę stanowi wzajemna zależność funkcji, konstrukcji i formy plastycznej. Uczeń zdobywa wiedzę teoretyczną, praktyczną i technologiczną w zakresie podstaw projektowania produktu – wyrobów artystycznych unikatowych i użytkowych. Nabywa umiejętności budowy formy posiadającej cechy użytkowe oraz indywidualne cechy plastyczne w zakresie ogólnej struktury, kompozycji, detalu, dekoracji i kolorystyki.


 • specjalność: fotografia i film, specjalizacja: realizacje intermedialne

  Realizacje intermedialne to jedna ze specjalizacji specjalności artystycznej o nazwie: Fotografia i film. Uczeń, w procesie kształcenia, zdobywa wiedzę z zakresu działań intermedialnych m.in.: fotografii, filmu, wideo, animacji; poznaje możliwości nowoczesnych technik i technologii do rejestracji, edycji i emisji obrazu oraz dźwięku. Po zakończeniu nauki w zakresie tej specjalności absolwent jest przygotowany do pracy zawodowej oraz do kształcenia się na poziomie akademickim. (…)


 • specjalność: techniki scenograficzne, specjalizacja: modelatorstwo i dekoratorstwo

  Modelatorstwo i dekoratorstwo to jedna ze specjalizacji specjalności artystycznej o nazwie: Techniki scenograficzne. W trakcie nauki uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności z podstaw technik scenograficznych i dekoratorstwa. Uczeń, przez działania warsztatowe i twórcze, rozwija przede wszystkim wyobraźnię przestrzenną, umiejętności manualne i wrażliwość na formę przestrzenną. Dzięki zdobytym umiejętnościom potrafi zbudować elementy scenografii i dekoracji. Po zakończeniu edukacji absolwent jest przygotowany do pracy zawodowej oraz do kształcenia się na poziomie akademicki


 • specjalność: formy użytkowe - wzornictwo, specjalizacja: projektowanie ubioru

  Projektowanie ubioru to jedna ze specjalizacji specjalności artystycznej o nazwie: Formy użytkowe – wzornictwo. Określa działania plastyczne związane zarówno z kreowaniem form unikatowych, jak i użytkowych. Uczeń zdobywa wiedzę z zakresu projektowania ubioru, a także rozwija wyobraźnię i wrażliwość na kolor. Poprzez działania warsztatowe i twórcze rozwija umiejętności w zakresie formy przestrzennej. Dzięki wiedzy i kompetencjom zdobytym na zajęciach uczeń jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej oraz do kształcenia się na poziomie akademickim w tej lub pokrewnej dziedzinie