ZPSP ZPSP E-dziennik Kontakt Mapa strony
 


ab art
Stowarzyszenie
Wspierania
Twórczości
  

Z A W I E S Z O N E

Stowarzyszenie zawiązało się w Łodzi przy Zespole Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w 2008 r.
W skład Stowarzyszenia wchodzą pedagodzy, absolwenci oraz rodzice związani z ZPSP w Łodzi.
Działalność Stowarzyszenia polega generalnie na wspomaganiu działalności artystycznej uczniów i absolwentów, poprzez organizowanie wystaw oraz aukcji prac plastycznych. Działalność ta ma na celu podtrzymanie tradycji związanej z kształceniem artystycznym opartym o studium natury oraz rzemiosło artystyczne- rysunek, malarstwo i rzeźbę. Dyscypliny te rozumiane są jako filary działań artystycznych sztuk wizualnych i rozwijanie świadomości utrzymania ich status quo, ma dać grunt do innowacji.

Stowarzyszenie wspiera młodych twórców, pomaga w planowaniu własnej kariery zawodowej i artystycznej, włączając zainteresowanych w praktyczne działania przy organizacji przedsięwzięć stowarzyszenia.

Poprzez nadawanie certyfikatów autorskich pracom, wystawianym na aukcję, Stowarzyszenie realizuje ideę ochrony praw autorskich.

Organizując aukcje i wystawy uczniów oraz pedagogów, ab art wspiera działalność kulturalną instytucji w regionie.

Członkowie Stowarzyszenia zakładają wzajemną inspirację oraz wymianę myśli, bazując na poszukiwaniach w obrębie pedagogiki twórczości. Nadrzędną wartością podczas podejmowania inicjatyw jest kształcenie postaw empatii oraz przedsiębiorczości wśród młodych twórców.

Adres siedziby, kontakt:
Żeromskiego 31 lok. 23
90-736 Łódź
Polska
gmina: Łódź
powiat: Łódź
województwo: łódzkie

Adres do korespondencji: jak wyżej

Tel.: 604 978 777
E-mail: info@abartcom.nazwa.pl
Rok powstania: 2008

Rejestry
Krajowy Rejestr Sądowy - nr KRS: 0000310759
Główny Urząd Statystyczny - nr REGON: 100569760
Urząd Skarbowy - nr NIP: 727-27-32-442
Numer konta: 53 1020 3352 0000 1102 0141 0141