ZPSP ZPSP E-dziennik Kontakt Mapa strony
 


Bursa
informacja
  


Bursa Szkół Artystycznych w Łodzi:

ul. Rybna 11 ABC
91-055 Łódż
e-mail: bursa-lodz@wp.pl
tel.: +48 42 654 29 91
fax: +48 42 651 44 06
http://www.bsalodz.pl/


Bursa Szkolna nr 11:

Łódź, ul. Drewnowska 153/155
e-mail: bursa11@wp.pl
tel: 42 654 03 07
fax: 42 659 59 10
http://bursaszkolnanr11.szkolnictwa.pl/


Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego:

Łódź, ul. Narutowicza 122
e-mail: bursa11@wp.pl
tel: 42 678 93 39
fax: 42 678 93 39
https://nowoczesnaszkola.edu.pl/bursa-samorzadu-wojewodztwa-lodzkiego-w-lodzi/