ZPSP ZPSP E-dziennik Kontakt Mapa strony
 


Wewnątrzszkolny
przegląd prac z:
rysunku, malarstwa i rzeźby
dla klasy
III Liceum Plastycznego

w ramach

Ogólnopolskiego
Przeglądu
Plastycznego
w Katowicach
Katowice 2010

Katowice 2012
galeria 1,
galeria 2

Katowice 2013

Katowice 2015
relacja
galeria

Katowice 2016

Katowice 2017

Katowice 2018

Katowice 2019
GALERIA


Wewnątrzszkolny przegląd prac
z rysunku, malarstwa i rzeźby
dla klasy III Liceum Plastycznego,
w ramach
Ogólnopolskiego Przeglądu Plastycznego w Katowicach


w Zespole Państwowych Szkół Plastycznych im. T. Makowskiego w Łodzi,
- luty - na terenie naszej szkoły

Przeglądy prac plastycznych odbywają się w systemie trzyetapowym:
- I etap szkolny
- II etap makroregionalny
- III etap ogólnopolski

Przeglądy mają na celu:
- dokonywanie oceny poziomu kształcenia w przedmiotach artystycznych w zakresie, rysunku, malarstwa i rzeźby,
- umożliwienie prezentacji uczniów,
- promocje utalentowanej młodzieży,
- wymianę doświadczeń pedagogicznych,
- wymiany, w zakresie najnowszej tendencji w nauczaniu przedmiotów artystycznych.

I ETAP – SZKOLNY, został już zrealizowany.

 1. Jest to udział ucznia w I Etapie Przeglądu, który polega na prezentacji jego prac plastycznych, będących efektem realizacji programu nauczania w zakresie: rysunku, malarstwa i rzeźby.
 2. Prezentowane prace uczniów ocenia Komisja powołana przez dyrektora szkoły, składająca się z nauczycieli przedmiotów artystycznych, nauczających rysunku, malarstwa oraz rzeźby. Ocenie podlegają:
  • trzy rysunki studyjne postaci w formacie B1 oraz 10 szkiców o różnorodnej tematyce (technika dowolna),
  • trzy prace malarskie, przedstawiające martwą naturę, w formacie:
   od 50 cm x 70 cm, do 70 cm x 100 cm (technika dowolna),
  • jedna praca rzeźbiarska, przedstawiająca studium głowy, w wielkości zbliżonej do naturalnej, ( rzeźba w glinie ), oraz plansza z dokumentacja fotograficzną 2 innych prac o tematyce dowolnej.

II ETAP - MAKROREGIONALNY

 1. Każda szkoła/Zespół Szkół do II etapu typuje trzech uczniów, którzy będą ją reprezentować, w poszczególnych dziedzinach.
 2. Wszystkie dziedziny, których dotyczy przegląd muszą być reprezentowane przez szkołę.
 3. Wytypowany uczeń na miejscu wykonuje prace z wybranej dziedziny oraz prezentuje przywiezione prace z etapu szkolnego z dwóch dziedzin spośród rysunku, malarstwa i rzeźby.
 4. Z poszczególnych dziedzin uczeń przywozi i prezentuje następujące zastawy prac:
  • Rysunek:
   trzy prace studyjne postaci, w formacie B1 oraz plansza o wymiarach zbliżonych do formatu B1, zawierająca 10 szkiców o różnorodnej tematyce (technika dowolna),
  • Malarstwo:
   trzy prace przedstawiające martwą naturę, w formacie:
   od 50 cm x 70 cm do 70 cm x 100 cm (technika dowolna),
  • Rzeźba:
   jedna praca rzeźbiarska, przedstawiająca studium głowy, w wielkości zbliżonej do naturalnej, (odlew gipsowy) oraz dokumentację fotograficzną dwóch innych prac, naklejonych na plansze o wymiarach zbliżonych do formatu B1 o tematyce ogólnej.
 5. Na wykonanie prac na miejscu przeznaczone będą dwie sesje po 4 godziny lekcyjne, (4 x 45 minut), z jedną przerwą trwającą co najmniej godzinę.
 6. Prace ocenia Komisja powołana przez Dyrektora CEA, w skład komisji wchodzi sześciu jurorów, powoływanych co roku spośród wybitnych – pedagogów wyższych szkół plastycznych.

III ETAP - OGÓLNOPOLSKI

 1. W III etapie udział biorą finaliści przeglądów makroregionalnych, którzy zajęli miejsca od 1 do 5.
 2. Udział uczniów w III etapie polega na uczestnictwie w warsztatach plastycznych, w czasie których wykonywane są prace z rysunku, malarstwa lub rzeźby (do wyboru), kompozycji na zadany temat oraz autoprezentacji połączonej z rozmową mającą na celu poznanie zdolności intelektualnych, a także głębszych zainteresowań artystycznych i kulturalnych.
 3. Zrealizowane prace podlegają ocenie Komisji w skład której wchodzi Dyrektor Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej MK i DN oraz Rektorzy lub ich przedstawiciele Akademii Sztuk Pięknych, Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu i Akademii Sztuk Pięknych w Szczecinie nadzorowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 4. Komisja typuje ośmiu laureatów Przeglądu Plastycznego, którym zostanie przyznane prawo do ubiegania się o przyjęcie bez rekrutacji, w następnym roku akademickim na jedno z ośmiu miejsc na kierunkach artystycznych zagwarantowanych przez uczelnie artystyczne nadzorowane przez MKiDN.
  Zajęte miejsce w III etapie będzie brane pod uwagę przy decyzjach przyjęć na poszczególne uczelnie (średnio jedna uczelnia jedno miejsce).

autor tekstu:
P. Nowakowski