ZPSP ZPSP E-dziennik Kontakt Mapa strony
 


Przetargi - Ogłoszenia

  


19.06.2020 r.

OGŁOSZENIE
o naborze na stanowisko referenta do spraw archiwum zakładowego w Zespole Państwowych Szkół Plastycznych im. T. Makowskiego w Łodzi.

plik do pobrania:
- ogłoszenie


25.11.2019 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania ZP.1.10.2019

dotyczy: Przetarg nieograniczony na Zakup i dostawę wyposażenia sal lekcyjnych
w Zespole Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi
(z dn. 23.10.2019)

plik do pobrania:
- Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania ZP.1.10.2019


22.11.2019 r.

Zawiadomienie o uchyleniu decyzji o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczy: Przetarg nieograniczony na Zakup i dostawę wyposażenia sal lekcyjnych
w Zespole Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi
(z dn. 23.10.2019)

plik do pobrania:
- Zawiadomienie o uchyleniu decyzji o wyborze najkorzystniejszej oferty


20.11.2019 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczy: Przetarg nieograniczony na Zakup i dostawę wyposażenia sal lekcyjnych
w Zespole Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi
(z dn. 23.10.2019)

plik do pobrania:
- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


05.11.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert

dotyczy: Przetarg nieograniczony na Zakup i dostawę wyposażenia sal lekcyjnych
w Zespole Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi
(z dn. 23.10.2019)

plik do pobrania:
- informacja_z_otwarcia_ofert.pdf


30.10.2019 r.

Przedłużenie terminu składania ofert do 05.11.2019 włącznie do 10.00 rano.

dotyczy: Przetarg nieograniczony na Zakup i dostawę wyposażenia sal lekcyjnych
w Zespole Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi
(z dn. 23.10.2019)

pliki do pobrania:
- zmiana ogłoszenia
- zmiana SIWZ i przedłużenie terminu do składania ofert


29.10.2019 r.

dotyczy: Przetarg nieograniczony na Zakup i dostawę wyposażenia sal lekcyjnych
w Zespole Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi
(z dn. 23.10.2019)

plik do pobrania:
- wyjaśnienie do SIWZ nr 1


23.10.2019 r.

OGŁOSZENIE

dotyczy: Przetarg nieograniczony na Zakup i dostawę wyposażenia sal lekcyjnych
w Zespole Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi

pliki do pobrania:
- ogłoszenie
- SIWZ - wyposażenie sal lekcyjnych
- Załącznik nr 1 do SIWZ _formularz_oferty
- Załącznik nr 2A do SIWZ_oświadczenie_podstawy_wykluczenia
- Załącznik nr 2B do SIWZ_oświadczenie_warunki_udziału
- Załącznik nr 3 do SIWZ_wykaz_dostaw
- Załącznik nr 4 do SIWZ_grupa_kapitałowa
- Załącznik nr 5 do SIWZ_wzór_umowy
- Załącznik nr 6 do SIWZ_opis_przedmiotu zamówienia
- Załącznik nr 7 do SIWZ_opis_przedmiotu zamówienia
- Załącznik nr 8 do SIWZ_oświadczenie_RODO18.09.2017 r.

OGŁOSZENIE

dotyczy: naboru na wolne stanowisko pracy: główny księgowy

plik do pobrania:
- plik do pobrania - ogłoszenie, kwestionariusz29.04.2016 r.

OGŁOSZENIE

dotyczy: naboru na wolne stanowisko pracy: główny księgowy

plik do pobrania:
- plik do pobrania - ogłoszenie, kwestionariusz23.12.2014 r.

OGŁOSZENIE

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Termomodernizacja budynków Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych
im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi – wymiana instalacji centralnego ogrzewania”

plik do pobrania:
- plik do pobrania - strona 1, strona 2
17.12.2014 r.

OGŁOSZENIE

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Termomodernizacja budynków Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych
im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi – wymiana instalacji centralnego ogrzewania”

plik do pobrania:
- plik do pobrania - pobierz plik
09.12.2014 r.

OGŁOSZENIE

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.
"TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW ZESPOŁU PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ PLASTYCZNYCH
IM. TADEUSZA MAKOWSKIEGO W ŁODZI - WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA"

plik do pobrania:
- ogłoszenie o zamówieniu - pobierz plik
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia - pobierz plik
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - pobierz plik
- dokumentacja techniczna - pobierz plik
- kosztorysy nakładcze - pobierz plik
18.04.2014 r.

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.
„Zamówienie uzupełniające w ramach termomodernizacji budynków
Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi
- docieplenia ścian zewnętrznych, dachu, stropodachu wraz z dokończeniem wymiany
stolarki budowlanej

plik do pobrania - pobierz plik
11.04.2014 r.

OGŁOSZENIE

dotyczy: Zamówienie uzupełniające w ramach termomodernizacji budynków
Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi
- docieplenia ścian zewnętrznych, dachu, stropodachu wraz z dokończeniem wymiany stolarki budowlanej

plik do pobrania - pobierz plik
17.12.2013 r.

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
pn. „Remont pomieszczenia świetlicy oraz doprowadzenie ciepłej wody użytkowej
do pomieszczeń sanitariatów w budynku Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych w Łodzi”

wynik postępowania - pobierz plik
11.12.2013 r.

OGŁOSZENIE

Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. T. Makowskiego w Łodzi ogłasza konkurs ofert na:
zakup pieca ceramicznego przeznaczonego do wyposażenia pracowni rzeźby.

zapytanie cenowe - pobierz plik
oferta - pobierz plik
02.12.2013 r.

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
dotyczy:
postępowania prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego pn.
„Termomodernizacja budynków Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych
im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi - docieplenie ścian zewnętrznych, dachu,
stropodachu wraz z dokończeniem wymiany stolarki budowlanej”
pobierz plik
28.11.2013 r.

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn.
„REMONT POMIESZCZENIA ŚWIETLICY ORAZ DOPROWADZENIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ
DO POMIESZCZEŃ SANITARIATÓW W BUDYNKU
ZESPOŁU PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W ŁODZI”
01.10.2013 r.

Przetarg nieograniczony pn.
„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW ZESPOŁU PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ PLASTYCZNYCH
IM. TADEUSZA MAKOWSKIEGO W ŁODZI
- DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH, DACHU, STROPODACHU
WRAZ Z DOKOŃCZENIEM WYMIANY STOLARKI BUDOWLANEJ”
27.09.2013 r.

Przetarg nieograniczony pn.
„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW ZESPOŁU PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ PLASTYCZNYCH
IM. TADEUSZA MAKOWSKIEGO W ŁODZI
- DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH, DACHU, STROPODACHU
WRAZ Z DOKOŃCZENIEM WYMIANY STOLARKI BUDOWLANEJ”

  • zapytania i odpowiedzi do siwz - pismo z dnia 26.09.2013 roku - pobierz plik
  • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz plik
  • modyfikacja zapisów siwz - pismo z dnia 27.09.2013 roku - pobierz plik25.09.2013 r.

Przetarg nieograniczony pn.
„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW ZESPOŁU PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ PLASTYCZNYCH
IM. TADEUSZA MAKOWSKIEGO W ŁODZI
- DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH, DACHU, STROPODACHU
WRAZ Z DOKOŃCZENIEM WYMIANY STOLARKI BUDOWLANEJ”

  • zapytania i odpowiedzi do siwz - pismo z dnia 24.09.2013 roku - pobierz plik
  • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - docieplenie - pobierz plik
  • roboty budowlane - kosztorys zmodyfikowany - pobierz plik
  • kolorystyka logo - pobierz plik
  • zapytania i odpowiedzi do siwz - pismo z dnia 25.09.2013 roku - pobierz plik17.09.2013 r.

Przetarg nieograniczony pn.
„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW ZESPOŁU PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ PLASTYCZNYCH
IM. TADEUSZA MAKOWSKIEGO W ŁODZI
- DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH, DACHU, STROPODACHU
WRAZ Z DOKOŃCZENIEM WYMIANY STOLARKI BUDOWLANEJ”

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 16.09.2013 r. - numer ogłoszenia: 187907 - 2013.
23.08.2013 r.

PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCEGO OCHRONY BUDYNKU ZPSP.

plik do pobrania: pobierz plik
13.08.2013 r.

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.
„Remont pracowni rzeźby w Zespole Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi”

plik do pobrania: pobierz plik25.07.2013 r.

Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego:

„REMONT PRACOWNI RZEŹBY
W ZESPOLE PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. TADEUSZA MAKOWSKIEGO W ŁODZI”

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.07.2013 r. - numer ogłoszenia: 150403 - 2013.07.11.2012 r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
„Remont pomieszczeń sanitariatów męskich w ZPSP w Łodzi”

plik do pobrania: pobierz plik
23.10.2012 r.

Przetarg nieograniczony: „REMONT POMIESZCZEŃ SANITARIATÓW MĘSKICH W ZPSP W ŁODZI”

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.10.2012 r. - numer ogłoszenia: 412066-2012. ... więcej