ZPSP ZPSP E-dziennik Kontakt Mapa strony
 


PRAKTYCZNE
KONSULTACJE
Z
RYSUNKU
I
MALARSTWA
DLA
KANDYDATÓW
DO
PAŃSTWOWEGO
LICEUM
SZTUK
PLASTYCZNYCH


PRAKTYCZNE KONSULTACJE
Z RYSUNKU I MALARSTWA
DLA KANDYDATÓW DO PAŃSTWOWEGO LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH
Uczestnicy praktycznych konsultacji dla kandydatów do szkoły prowadzonych przez Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi proszeni są o zapoznanie się z regulaminem
tych konsultacji.
Ponadto uczestnicy konsultacji proszeni są także o dostarczenie na pierwsze zajęcia wypełnionych oświadczeń o wyrażeniu zgody przez rodzica/opiekuna prawnego na udział w tego typu zajęciach oraz podanie nauczycielowi prowadzącemu zajęcia podstawowych informacji obejmujących: imię i nazwisko, datę urodzenia, miejsce urodzenia, imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów), numer telefonu kontaktowego do rodziców (prawnych opiekunów).
Osoby uczestniczące w konsultacjach prosimy o zmianę obuwia, przed rozpoczęciem zajęć w pracowniach plastycznych na terenie szkoły.

Do pobrania:
regulamin - ... pobierz
harmonogram - ... pobierz
oświadczenie - ... pobierz