ZPSP ZPSP E-dziennik Kontakt Mapa strony
 


Konkurs
im.
T.
Makowskiego

obrady
jury


Konkurs im. T. Makowskiego – obrady jury


7 grudnia br. w siedzibie „Łódzkiego Plastyka”
odbyły się obrady jury XI edycji Konkursu
im. T. Makowskiego (mającego charakter interdyscyplinarnego biennale). Był on adresowany do uczniów klas: II, III, IV PLSP oraz IV, V, VI OSSP. Jury dokonało oceny prac 24 uczniów.


W komisji zasiedli:
- prof. Jolanta Rudzka-Habisiak, rektor ASP im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi;
- dr hab. Małgorzata Dobrzyniecka-Kojder;
- dr Katarzyna Miller;
- dr hab. Janusz Czumaczenko.

Aranżacja zaprezentowanych kolekcji została przygotowana w piątek 6 grudnia. Prace pokazano na sali gimnastycznej oraz w innych miejscach na ternie szkoły. Nad organizacją konkursu czuwała komisarz wystawy – mgr Tatiana Kamińska oraz sekretarz wystawy – mgr Agnieszka Wesołowska.

Całość prezentowanych prac wyglądała imponująco. Pani Jolanta Rudzka-Habisiak pochwaliła ich wysoki poziom. Jury przyznało cztery nagrody oraz sześć równorzędnych wyróżnień.

TVP 3, obecne podczas obrad jury, przygotowało reportaż z tego wydarzenia. Krystyna Piaseczna, redaktor łódzkiej telewizji, przeprowadziła wywiady ze wszystkimi jurorami. Tego samego dnia zostały one wyemitowane w ŁWD.

Wystawa pokonkursowa odbędzie się w styczniu w Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi. Zostaną wówczas rozdane nagrody i wyróżnienia.

***

Dyrekcja szkoły składa gratulacje opiekunom i laureatom konkursu. Dziękuje także p. Jolancie Rudzkiej-Habisiak za przewodniczenie jury oraz p. Krystynie Piasecznej za wizytę w szkole.

Relacja w TVP3 - ...więcej


Paweł Nowakowski
Karolina Woszczyk