ZPSP ZPSP E-dziennik Kontakt Mapa strony
 


X
Edycja
Konkursu
im.
Tadeusza
Makowskiego


X Edycja Konkursu im. Tadeusza Makowskiego


18 stycznia 2018 roku w Auli Centrum Promocji Mody Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego odbyła się uroczystość rozdania nagród laureatom X Edycji Konkursu im. T. Makowskiego – organizowanego przez Zespół Państwowych Szkół Plastycznych od 1999 roku. Jego pomysłodawcą był Piotr Izydorczyk, nauczyciel „Łódzkiego Plastyka”. To on opracował regulamin konkursu, który zakłada, że w każdej z realizowanych edycji przewodniczącym jury jest rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi, natomiast jego członkami są nauczyciele tej uczelni.

Konkurs im. Tadeusza Makowskiego pomaga młodym ludziom w rozwijaniu umiejętności, kształtowaniu procesu twórczego i wrażliwości na piękno. Jest on adresowany do klas najstarszych (klasa III i IV Liceum Plastycznego oraz klasa V i VI Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych). Konkurs jest konfrontacją, dzięki której uczniowie mogą sprawdzić własne umiejętności, zestawiając je z możliwościami pozostałych uczestników.

Patronat nad Konkursem im. Tadeusza Makowskiego objęła Akademia Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi. W dniu 7 grudnia 2017 roku obradowało jury pod przewodnictwem prof. nadzw. Małgorzaty Dobrzynieckiej-Kojder, dziekan Wydziału Tkaniny i Ubioru.

W jego skład weszli: prof. dr hab. Zbigniew Purczyński, dziekan Wydziału Malarstwa i Rysunku, dr hab. Ewa Wojtyniak-Dębińska, prodziekan Wydziału Sztuk Wizualnych, dr Marcin Mielczarek, dziekan Wydziału Rzeźby i Działań Interaktywnych oraz prof. Dariusz Kaca, reprezentujący Pracownię Technik Drzeworytniczych i Książki Artystycznej.

Jury przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:
- I NAGRODA – Aleksandra Pieniążek
- II NAGRODA – Katarzyna Sękowska
- III NAGRODA – Dawid Matczak

- I WYRÓŻNIENIE – Julia Michalak
- II WYRÓŻNIENIE – Karolina Pieniążek
- III WYRÓŻNIENIE – Aleksandra Stalska

Wyróżnienia honorowe otrzymały:
- Patrycja Szkup
- Oliwia Majewska

Nagrodę „Dyrektora Szkoły” ufundowaną przez Dyrekcję Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. T. Makowskiego w Łodzi otrzymały:
- Agata Majewska
- Anna Walczak

Podczas gali zostały rozdane Statuetki Ambasadora Łódzkiego Plastyka. Odebrali je absolwenci Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im T. Makowskiego w Łodzi, uznani dziś artyści, będący dumą naszej szkoły.

Absolwenci „Łódzkiego Plastyka” z sukcesem kontynuują twórczą działalność. Uczniowie zdają na wybrane uczelnie artystyczne, m.in. do Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego czy do Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Wielu z nich to dzisiejsi profesorowie, dziekani i rektorzy – ludzie, którzy nie tylko poświęcili się tworzeniu, ale i nauczaniu studentów. Wśród wybitnych absolwentów „Łódzkiego Plastyka” warto wymienić także Barbarę Brylską i Krystynę Sienkiewicz, charyzmatyczne aktorki, które pozostawiły po sobie niezapomniane kreacje filmowe.

To właśnie dla tych wybitnych twórców powstała Statuetka Ambasadora Łódzkiego Plastyka. Jej pomysłodawczynią jest Katarzyna Paliwoda, dyrektor Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. T. Makowskiego w Łodzi. Wzorem stała się Nagroda Akademii Filmowej – znany nam Oscar, wręczany znamienitym artystom w dziedzinie filmu.

W tym roku Statuetka Ambasadora Łódzkiego Plastyka została przyznana po raz pierwszy. Rok 2018 jest „przełomowym”, bo inauguracyjnym, wręczono zatem dwie nagrody. Otrzymali je – Józef Panfil, artysta, uprawiający malarstwo olejne i rysunek, a także prof. dr hab. Zbigniew Purczyński, dziekan Wydziału Malarstwa i Rysunku Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.

Gala rozdania Statuetek Ambasadora Łódzkiego Plastyka była uhonorowaniem osób, które swoją inicjatywą i aktywnością zapisały się w sferze kultury i sztuki. Jej ostatecznym celem będzie stworzenie „Wirtualnego Panteonu Postaci Łódzkiego Plastyka”. Znajdą się w nim absolwenci, dla których nasza szkoła stała się pierwszym krokiem do późniejszych artystycznych sukcesów.

Uroczystość w Auli Centrum Promocji Mody Akademii Sztuk Pięknych uświetnił przedstawiciel gabinetu prof. Piotra Glińskiego, który w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odczytał wszystkim zgromadzonym list gratulacyjny. Galę odwiedziła także p. Ewelina Wilburg-Marzec, naczelnik Centrum Edukacji Artystycznej w Katowicach, przedstawiciele ASP, a także reprezentanci mediów. Uroczystość prowadziła p. Krystyna Piaseczna, na co dzień pracująca w TVP3 Łódź, która zaaranżowała krótkie wywiady. Przeprowadziła je na scenie, a jej rozmówcami byli wybitni Absolwenci Łódzkiego Plastyka. Józef Panfil oraz Zbigniew Purczyński podzielili się swoimi szkolnymi wspomnieniami, w których szczególną rolę odegrała bursa… Dali także kilka cennych rad przyszłym młodym twórcom – czym powinni się kierować, wybierając artystyczną drogę.


Karolina Woszczyk

Zapraszamy do galerii - ...więcej

Relacja - Łódzkie Wiadomości Dnia - ...więcej