ZPSP ZPSP E-dziennik Kontakt Mapa strony
 


Wystawa
laureatów
Konkursu
im.
Tadeusza
Makowskiego


Wystawa laureatów
Konkursu im. Tadeusza Makowskiego

Organizatorem IX Edycji Konkursu im. T. Makowskiego jest Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Łodzi. Ma on formę biennale. Celem konkursu jest rozwijanie poszukiwań twórczych młodzieży i kształtowanie jej wrażliwości na piękno. Sprzyja on także rywalizacji, która działa motywująco na pracę artystyczną uczniów.

Patronat nad konkursem objęła Rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi – prof. Jolanta Rudzka-Habisiak. W tegorocznej edycji była przewodniczącą jury. W wyborze najlepszych prac pomagali jej dziekani oraz profesorowie różnych wydziałów. Jurorzy wyróżnili najbardziej wartościowe kolekcje.

W dniu 18 stycznia 2016 roku o godzinie 12.00 na Wydziale Sztuk Wizualnych Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi odbyła się wystawa laureatów IX Edycji Konkursu im. T. Makowskiego. Otworzył ją Dziekan Wydziału Sztuk Wizualnych – dr Przemysław Wachowski, który przywitał laureatów, dyrekcję szkoły, władze uczelni oraz pozostałych gości. Następnie głos zabrała Pani Rektor. Prof. Jolanta Rudzka-Habisiak powiedziała o dynamicznie rozwijającej się współpracy między szkołami. Do tej pory zaowocowała ona wieloma przedsięwzięciami artystycznymi, wśród których najważniejszą jest cykliczna wystawa prac dyplomowych na terenie Akademii Sztuk Pięknych. W swojej wypowiedzi zwróciła również uwagą na wysoki poziom prac laureatów, który nie ustępuje poziomowi prac studentów Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.

Wystawione prace rzeźbiarskie prezentują natomiast różne fazy realizowanych przedsięwzięć, a także pochodzą od autorów w różnym wieku i o różnym stopniu dojrzałości.

Myśl Pani Rektor kontynuował dyrektor szkoły. Pan Marcin Walicki poinformował, że wśród uczestników konkursu znaleźli się uczniowie klas najstarszych i przedmaturalnych, którzy planują studia na poszczególnych wydziałach ASP w Łodzi. Przykładem jest Milena Sobiecka. Uczennica otrzymała drugą nagrodę w kategorii malarstwo i wybrała dalszą naukę na Wydziale Tkaniny i Ubioru ASP w Łodzi.

Relację z wernisażu przedstawiła Telewizja Łódzka, a zarejestrowany materiał z tego wydarzenia został wyemitowany w Łódzkich Wiadomościach Dnia (18 stycznia 2016 roku). Zawierał on wywiady z Rektorem ASP w Łodzi, dyrektorem szkoły oraz z laureatami konkursu – Abigail Frączek, Mileną Sobiecką i Mateuszem Jurczykiem, a także ujęcia przedstawiające prace z rysunku, malarstwa oraz cykl plakatów.

Dojrzałość prac świadczyła o tym, że uczniowie wnikliwie przyglądają się rzeczywistości i potrafią się do niej ustosunkować, a swoje refleksje i odczucia wyrażają w procesie twórczym. Budują własną tożsamość, nieustannie walcząc z samym sobą i z własnymi słabościami. To twórcze „dojrzewanie” przybliża uczniów do miana artystów. Przed nimi jeszcze długa droga, która w najbliższej przyszłości zaprowadzi ich „po indeks” wyższej uczelni.

komisarz konkursu Paweł Nowakowski

Zapraszamy do galerii: ...więcej